9 zlatnih i 14 srebrenih medalja učenika Međunarodne škole u Tuzli na WSC takmičenju u SAD-u – RP Primary Sarajevo

9 zlatnih i 14 srebrenih medalja učenika Međunarodne škole u Tuzli na WSC takmičenju u SAD-u