Često postavljena pitanja

 1. Koji nastavni plan i program pruža Richmond Park Primary School Sarajevo?

Naš školski program zasnovan je na kurikulumu Ministarstva za obrazovanje i nauku KS, ali je stručno prilagođen da udovolji jedinstvenim potrebama učenika iz drugih zemalja i govornih područja. Richmond Park Primary School Sarajevo nudi obrazovanje u britanskom stilu podržano Cambridge Primary kurikulumom na engleskom jeziku.

 

 1. Koji je maksimalan broj učenika u odjeljenju?

Maksimalan broj učenika u odjeljenju je 24.

 

 1. Ko pohađa Richmond Park Primary School Sarajevo?

RP Primary School Sarajevo pohađaju učenici iz BiH i 27 drugih zemalja. Mnogi učenici su domaći državljani, a 40% učenika čine strani državljani.

 

 1. Koliko učenika pohađa RP osnovnu školu u Sarajevu?

Trenutno RP osnovna škola u Sarajevu broji približno 400 učenika, te je ujedno i najveća privatna osnovna škola u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Postoji li lista čekanja?

Trenutno ne postoji lista čekanja za upis u školu. S vremena na vrijeme, odjeljenja mogu dostići maksimalan broj učenika pa preporučujemo da nas kontaktirate čim se odlučite za upis djeteta u našu školu.

 

 1. Prihvatate li učenike koji ne govore engleski jezik?

Da, Richmond Park osnovna škola u Sarajevu prima i učenike koji ne govore engleski jezik. Za njih nudimo i besplatan EAL program koji pomaže u razvoju i uspješnom savladavanju engleskog jezika.

 

 1. Prihvatate li učenike sa poteškoćama u razvoju?

Učenici sa blagim socijalno-emocionalnim problemima, poteškoćama u učenju ili drugim posebnim potrebama se šalju na evaluaciju kod Koordinatora za rad sa djecom sa posebnim potrebama (pedagoga škole). Odluku o prijemu djeteta u školu će izvršiti direktor škole a na osnovu preporuke Koordinatora za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Ako se utvrdi da škola ne može udovoljiti potrebama kandidata, roditelji će biti upućeni ka prikladnijoj školi za njihovo dijete.

 

 1. Da li RP osnovna škola u Sarajevu nudi vannastavne aktivnosti?

Vannastavne aktivnosti su vrlo važan dio obrazovanja. Stoga, naša škola organizuje klub aktivnosti i vannastavne aktivnosti neposredno nakon završetka nastave.

Nudimo razne vannastavne aktivnosti kao što su: karate, džudo, košarka, fudbal, gimnastika, robotika, plivanje, likovna umjetnost, itd. Većina klubova je besplatna, dok se naplaćuju oni za čiju realizaciju škola uzima vanjske saradnike. Aktivnosti nakon nastave su za učenike naše škole jeftinije za 50% u odnosu na realnu cijenu.

 

 1. Da li Richmond Park osnovna škola u Sarajevu nudi doručak i ručak?

RP osnovna škola u Sarajevu posjeduje vlastiti, HACCP certificirani restoran i pruža usluge zdrave prehrane. Moguće je odabrati tj. potpisati ugovor za dvije opcije: doručak i ručak ili samo ručak.

 

 1. Da li RP osnovna škola pruža usluge prevoza?

RP osnovna škola sa Vama će podijeliti kontakt podatke kompanija sa kojima sarađujemo dugi niz godina. Ugovor i dogovor o prevozu učenika se vrši isključivo između roditelja i kompanije i škola za to ne preuzima odgovornost.

 

 1. Da li u Richmond Park osnovnoj školu u Sarajevu postoji pravilnik odijevanja?

Da, unutar škole svi učenici trebaju koristiti školsku uniformu koja se sastoji od majice kratkih rukava, majice dugih rukava, dukserice i suknjice za djevojčice.
Također, od uposlenika i roditelja se očekuje poštivanje kodeksa oblačenja prilikom ulaska u ustanovu.

 

 1. Mogu li da upišem svoje dijete na Richmond Park osnovnu školu u Sarajevu tokom školske godine?

Da, RP osnovna škola u Sarajevu prihvaća upis učenika tokom cijele školske godine ukoliko u željenom razredu ima slobodnih mjesta. Sve što trebate je da nas kontaktirate putem

email-a [email protected].

 

 1. Koji su dokumenti potrebni za registraciju učenika?

Dokumentacija potrebna za upis u školu za učenike – građane BiH: izvod iz matične knjige rođenih, CIPS i ljekarso uvjerenje za učenike prvih razreda.

Potrebna dokumentacija za upis u školu za učenike – strane državljane: izvod iz matične knjige rođenih, lična karta ili drugi identifikacijski dokument, ljekarsko uvjerenje za učenike prvog razreda.

Za učenike koji su već pohađali školu u drugoj zemlji ili po drugom planu i programu, također, potrebna je i odluka o ekvivalenciji.