Raspored časova se formira dva puta godišnje -  na početku prvog i na početku drugog polugodišta.

Rasporede časova redovno provjeravamo i mijenjamo na našoj web stranici kako bi sa eventualnim promjenama bili blagovremeno upoznati.

RASPORED ČASOVA (1-4)

RASPORED ČASOVA (5-9)