Školarine se mogu platiti u 1 ili 2 rate, a Richmond Park osnovna škola pruža mogućnost plana otplate na više rata za roditelje koji treba finansijsku pomoć. Plan je potrebno da bude potpisan lično prilikom upisa djeteta i potpisa ugovora.

Prema Odluci o stipendijama i popustima, učenicima  se odobravaju popusti u sljedećim uvjetima:

  • 5% popusta za učenike koji dolaze iz Richmond Park predškolske ustanove
  • 5% popusta za učenike koji imaju braću/sestre u nekoj od RP obrazovnih institucija
  • 5% popusta za učenike čiji su roditelji pohađali jednu od Richmond Park ustanova.

U slučaju povećanja cijena računa i troškova neophodnih za nesmetane aktivnosti škole (plin, struja, voda, itd.), cijena školarine može porasti do 10% tokom školovanja djeteta.

Školarina uključuje produženi boravak do 17h i jednu aktivnost (čas kluba) sedmično.

Zastupnik učenika je dužan platiti školarinu utvrđenu u ugovoru na devizni račun škole, broj: 1990490099552796, Sparkasse Bank dd.