Često postavljena pitanja – RP Primary Sarajevo

Često postavljena pitanja

 1. Koji nastavni plan i program pruža IPSS?

Naš školski program zasnovan je na kurikulumu Ministarstva za obrazovanje i nauku KS, ali je stručno prilagođen da udovolji jedinstvenim potrebama učenika iz drugih zemalja i govornih područja. IPSS nudi obrazovanje u britanskom stilu podržano Cambridge Primary kurikulumom na engleskom jeziku.

 

 1. Koji je maksimalan broj učenika u odjeljenju?

Maksimalan broj učenika u odjeljenju je 24.

 

 1. Ko pohađa IPSS?

IPSS pohađaju učenici različitih rasa, kultura i vjerskog porijekla. Trenutno učenici iz 20 različitih zemalja pohađaju IPSS. Mnogi učenici su lokalni, zatim djeca ambasadorskih porodica i djeca čiji su roditelji u BiH došli zbog poslovnih prilika.

 

 1. Koliko učenika pohađa IPSS?

Trenutno IPSS broji približno 400 učenika, te je ujedno i najveća privatna osnovna škola u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Postoji li lista čekanja?

Trenutno ne postoji lista čekanja za upis u školu. S vremena na vrijeme, odjeljenja mogu dostići maksimalan broj učenika pa preporučujemo da Vaše najmlađe upišete što je prije moguće.

 

 1. Prihvatate li učenike koji ne govore engleski jezik?

Da, IPSS prima i učenike koji ne govore engleski jezik. Za njih nudimo i besplatan EAL program koji pomaže u razvoju i uspješnom savladavanju engleskog jezika.

 

 1. Prihvatate li učenike sa poteškoćama u razvoju?

Učenici sa blagim socijalno-emocionalnim problemima, poteškoćama u učenju ili drugim posebnim potrebama se šalju na evaluaciju kod Koordinatora za rad sa djecom sa posebnim potrebama (pedagoga škole). Odluku o prijemu djeteta u školu će izvršiti direktor škole a na osnovu preporuke Koordinatora za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Ako se utvrdi da škola ne može udovoljiti potrebama kandidata, roditelji će biti upućeni ka prikladnijoj školi za njihovo dijete.

 

 1. Da li IPSS nudi vannastavne aktivnosti?

Vannastavne aktivnosti su vrlo važan dio obrazovanja. Namjera nam je pružiti svakom učeniku šansu za razvoj pojedinačnih interesa.

IPSS nudi razne vannastavne aktivnosti kao što su: karate, džudo, koš, fudbal, gimnastika, robotika, plivanje, likovna umjetnost, itd. Većina klubova je besplatna, dok se naplaćuju oni za čiju realizaciju škola uzima “spoljnje” nastavnike.

 

 1. Da li IPSS nudi doručak i ručak?

IPSS pruža usluge zdrave prehrane putem firme sa kojom imamo ugovorenu saradnju. Za više informacija, molim Vas da kontaktirate Odjel za upis.

 

 1. Da li IPSS pruža uslugu prevoza?

IPSS ne pruža usluge prevoza, ali imamo podatke kompanija sa kojima sarađuju naši trenutni učenici is a Vama bismo ih rado podijelili.  Za više informacija, molim Vas da kontaktirate Odjel za upis.

 

 1. Da li IPSS ima pravilnik odijevanja?

Škola ima školsku uniformu, koju učenici unutar škole uvijek trebaju nositi.

 

 1. Mogu li da upišem svoje dijete na IPSS tokom školske godine?

Da, IPSS prihvaća upis učenika tokom cijele školske godine. Sve što trebate je da nas kontaktirate putem

email-a [email protected].

 

 1. Koji su papiri potrebni za pripremu prijave?

Dokumentacija potrebna za upis u školu za kandidate – građane BiH: izvod iz matične knjige rođenih, CIPS i ljekarso uvjerenje za učenike prvih razreda.

Potrebna dokumentacija za upis u školu za candidate – strane državljane: izvod iz matične knjige rođenih, lična karta ili drugi identifikacijski dokument, ljekarsko uvjerenje za učenike prvog razreda.

Za učenike koji su već pohađali školu u drugoj zemlji ili po drugom planu i programu, također, potrebna je i odluka o ekvivalenciji.