Jedan od naših uspješnih maturanata fizičar Admir Greljo sljedeće godine u CERN vodi 24 mlada bh. naučnika na usavršavanje – RP Primary Sarajevo

Jedan od naših uspješnih maturanata fizičar Admir Greljo sljedeće godine u CERN vodi 24 mlada bh. naučnika na usavršavanje