Pravilnik o upisu – RP Primary Sarajevo

Pravilnik o upisu

Cilj

Međunarodna osnovna škola Sarajevo (IPSS) nudi kvalitetno obrazovanje za učenike  svih nacionalnosti od 1998. godine. Škola je priznata od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj IPSS-a je učenicima pružiti akademske mogućnosti učenja, odgovarajuće društvene vještine i emocionalno zdravlje. IPSS poziva učenike iz različitih etničkih grupa, porijekla i vjerovanja u svoju zajednicu.

 

Akreditacija

Nastavni plan i program Međunarodne osnovne škole odobrilo je Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke. Pored toga, škola je redovni član Cambridge International Examinations (CIE) za Cambridge Primary program.

CIE je najveći pružatelj usluga međunarodnih obrazovnih programa za uzrast od pet do devetnaest godina. Koristi se u više od 160 zemalja svijeta i priznati su od strane univerziteta, obrazovnih institucija  i poslodavaca širom svijeta.

 

Međunarodni pristup

Naš školski program zasnovan je na državnom kurikulumu Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo i nauke (MOES) Federacije Bosne i Hercegovine, ali je stručno prilagođen jedinstvenim potrebama stranih studenata.

To postižemo uz pomoć i podršku Cambridge International Primary programa. Škola je redovni član Cambridge International Examinations for Cambridge Primary Program. Kako su u školi zastupljene različite nacionalnosti, multikulturalni duh se može osjetiti us vim našim aktivnostima.

IPSS nudi nastavni plan i program na međunarodnom nivou, a sva komunikacija u nastavnom procesu se odvija na engleksom jeziku. Pored toga, na IPSS studenti uče bosanski/srpski/hrvatski jezik prema nastavnom planu i programu MON KS.

Škola primjenjuje gore navedeni nastavni plan i program uz pomoć visoko kvalificiranog, iskusnog i predanog nastavnog kadra a koji se zalaže za to da se svako dijete cijeni, te da se o njemu brine i da mu se da svaka prilika da ostvari svoj puni potencijal.

 

Prilika svima

IPSS pruža mogućnosti za učenje, otkrivanje i doživljavanje života izvan učionice – škole. Usmjereni smo na razvoj cijelog djeteta, fokusirajući se na ono što ga zanima i inspiriše da postigne svoj puni potencijal.

Vjerujemo u vrijednost uključivanja u rad zajednice u svim oblicima i pružamo brojne mogućnosti svojoj djeci da se uključe u lokalnu i međunarodnu zajednicu. Kombinacijom svakodnevnih školskih aktivnosti i širokog vannastavnog programa stvorili smo okruženje u kojem svako dijete može napredovati.

 

Studenti sa poteškoćama u razvoju

Kandidati sa blagim socijalnim/emocionalnim problemima, poteškoćama u učenju ili drugim posebnim potrebama se upućuju na evaluaciju našem koordinatoru za rad sa djecom sa posebnim potrebama (školskom pedagogu) na evaluaciju.

Odluku o prijemu djeteta izvršit će director škole na osnovu preporuke Koordinatora za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

Ako se utvrdi da škola ne može udovoljiti posebnim potrebama kandidata, mi ćemo uputiti roditelje kandidata na prikladniju opciju za njihovo dijete.

 

Obrazloženje

  • Porodice će zatražiti registraciju djeteta u školu.
  • Škola će zatražiti službene dokumente potrebne za upis.
  • Odluke o prijemu donose se na osnovu najboljeg interesa podnosioca zahtjeva, propisa Ministarstva obrazovanja i nauke KS i IPSS procedura prijema.

 

Smjernice

  1. Porodice kontaktiraju direktora škole kako bi provjerili dostupnost i obišli školske objekte.
  2. Škola traži službene akademske evidencije i druge relevantne školske dokumente od prethodne škole.
  3. Roditelji moraju prijaviti posebne zahtjeve (potrebe) za učenje kod registracije. Ukoliko postoje posebne potrebe kod učenika, onda se upućuje našem koordinatoru za posebne potrebe (školskom pedagogu) na procjenu.
  4. Očekuje se da su učenici koji prelaze iz drugih škola u starije razrede, prethodni razred završili zadovoljavajućim ocjenama.
  5. Učenici koji se upisuju u starije razrede će imati upriličen razgovor sa nastavnikom engleskog jezika gdje će se procijeniti da li učenik ima potrebu za EAL programom
  6. Upisani učenici i njihovi roditelji razumiju i prihvaćaju sve pravilnike (pravilnik o ponašanju učenika, prijavljivanju lošeg zdravstvenog stanja i posljedičnog odsustva iz škole, pravila odijevanja učenika, pravilnik o izradi domaće zadaće) koje provodi IPSS.

 

Uvjeti za prijavu

Engleski je jezik koji se koristi u toku redovne nastave. Pored toga, učenici škole uče i bosanski/srpski/hrvatski jezik prema nastavnom programu MON KS. Dakle, medij podučavanja za neke kurseve je B/S/H jezik.

Svi učenici starijih razreda koji se prijavljuju u IPSS moraju dostaviti školsku evidenciju za prethodne dvije akademske godine i /ili drugu dokumentaciju koja se odnosi na njihov nivo znanja engleskog jezika.

 

EAL (English as an Additional Language) program

Studenti kojima engleski jezik nije maternji jezik, imaju priliku za učenjem ili dodatnim usavršavanjem engleskog jezika. Većina učenika naše škole nisu iz govornih područja gdje je engleski jezik maternji i ponosni smo što u toku svog obrazovanja vrlo dobro nauče  se služiti i engleskim kao stranim jezikom.

Mnogi od ovih učenika, na početku školovanja, trebaju određeni nivo podrške pri učenju engleskog kao stranog jezika a kako bi se lakše u savladavanju nastavnog procesa. Studenti kojima je potrebna EAL podrška odlučuju se nakon sastanka sa nastavnicima i njihovi relevantni vođe godine.

 

Veličine razreda

Maksimalan broj učenika u odjeljenjima od 1. do 9. razreda je 24.

Ukoliko se učenici upisuju u razrede od 2. do 9. upis će biti izvršen na osnovu dostavljene dokumentacije o ranijem obrazovanju, ili prema odluci MON KS u slučaju kada se aplikanti prijavljuju iz drugog obrazovnog sistema ili zemlje.

 

Izuzetan prijem

Ukoliko dijete i nema navršenih šest godina do 1. septembra, a roditelji žele izvršiti upis djeteta u školu, vrši se razgovor i procjena djeteta od strane pedagoga škole. Odluika o upisu djeteta će biti donešena u korist učenika ovisno o njegovoj psihofizičkoj zrelosti.