Raspodjela razreda

U IPSS učenici se načešće upisuju u prvi razred prema uzrastu, tj napunjenih 6 godina do 1. septembra, kao što je i prikazano u tabeli.

U slučaju da se kandidati prijavljuju iz drugog obrazovnog sistema ili zemlje, sistema ocjenjivanja može biti malo drugačije od onoga na koji su navikli.

Pri odlučivanju u koji će razred dijete biti upisano, potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

  • Podnosilac zahtjeva mora da završi svoj prethodni razred do septembra kako bi bio upisan u sljedeći razred u IPPS
  • Ako se učenik prijavljuje tokom semestra, potrebno je dostaviti izvještaj o napretku učenika ili transkript iz prethodne škole.
  • Za upis učenika u starija odjeljenja (6-9) potrebno je da učenik poznaje engleski jezik. Postoji mogućnost organizovanja EAL programa za kandidate koji ne znaju engleski jezik na  zadovoljavajućem nivou.
  • U slučajevima kada se kandidati prijavljuju iz drugog obrazovnog sistema ili zemlje, potrebno je podnijeti potvrdu ekvivalencije od strane MON KS.