Raspored zvona

Nastava u Richmond Park osnovnoj školi se odvija u terminu od 8:30h do 15:15h od ponedjeljka do četvrtka. Petkom redovna nastava traje od 08:30h do 13:25h. 

Petkom nakon redovnih časova se održavaju dva časa dopunske nastave. Učenici su na iste raspoređeni prema rezultatima postignutim u navedenim predmetima.

Svim radnim danima obezbijeđen je produženi boravak do 17h u sklopu kog učenici završavaju domaće zadatke i odmaraju.

 

RASPORED ZVONA

Čas Vrijeme
1. čas 08:30 - 09:15
Pauza (doručak) 09:15 - 09:35
2. čas 09:35 - 10:20
Pauza 10:20 - 10:25
3. čas 10:25 - 11:10
Pauza 11:10 - 11:20
4. čas 11:20 - 12:05
Pauza 12:05 - 12:10
5. čas 12:10 - 12:55
Pauza (ručak) 12:55 - 13:25
6. čas 13:25 - 14:10
Pauza 14:10 - 14:15
7. čas 14:15 - 15:00
 

RASPORED ZVONA

Čas Vrijeme
1. čas 08:30 - 09:15
Pauza (doručak) 09:15 - 09:35
2. čas 09:35 - 10:20
Pauza 10:20 - 10:25
3. čas 10:25 - 11:10
Pauza 11:10 - 11:15
4. čas 11:15 - 12:00
Pauza (ručak) 12:00 - 12:40
5. čas 12:40 - 13:25